Dáváme ženám prostor, příležitosti a práci. Již 5 let!
13 581
Veronika Kovarova
0 26 8
Otestováno Napsáno Inspirovaných
body: 737 / 737
body: 737 / 737
Příběh

Jsem žena s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé.

S ohledem na své nejvyšší hodnoty věnuji prioritně pozornost rovnováze ve svém životě, což mi umožňuje harmonicky propojovat své zájmy v osobním i pracovním životě. Miluji cestování, sdílení zážitků a zkušeností s podobně naladěnými lidmi a vždy vítám možnost, jak se nechat inspirovat či inspirovat druhé.

Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Motto

Žij svůj život s radostí a pro sebe, neboť teprve tehdy jsme schopní žít v souladu s ostatními v plné autenticitě.
Toť můj úhel pohledu na život.

ŽENY, KTERÉ INSPIRUJI (8)
Veronika Kovarova
Poselství o změně myšlenek od Louise L. Hay
65
Veronika Kovarova
Balada o životě
51
2.8.2018
Veronika Kovarova
PARTNERSKÁ VIZE 2.8.2018
49
Hlavní město Praha
16.8.2018
Veronika Kovarova
Pracovní vize 16.8.2018
68
Hlavní město Praha
19.7.2018
Veronika Kovarova
OSOBNÍ VIZE 19.7.2018
81
Hlavní město Praha
Veronika Kovarova
VZESTUP VĚDOMÍ
113
Veronika Kovarova
PŘEDPRODEJ knihy - ŽIVOTNÍ NADHLED
84
Veronika Kovarova
V životě je každé rozhodování velmi jednoduché. Pokud chceme, hledáme důvody. Pokud nechceme, hledáme výmluvy.
58
Veronika Kovarova
ČAS JÍT DÁL ... Lidé dávají druhým takovou hodnotu, jakou cítí sami k sobě.
94
Veronika Kovarova
Touha po změně
162
Veronika Kovarova
Moudrost a krása ticha
176
Veronika Kovarova
Vše se vždy děje pro naše nejvyšší dobro, i když to tak někdy nevypadá ...
204
Veronika Kovarova
SILNÁ ŽENA je divoká ve svém srdci, klidná ve své mysli a hluboce miluje.
234
16.4.2018 - 9.10.2018
Veronika Kovarova
Žiji nejlepší rok svého života! 16.4.2018 - 9.10.2018
358
Celá ČR kraj
Veronika Kovarova
V našich životech nic není takové, jak si celou dobu myslíme. Vše má daleko hlubší souvislosti.
181
Veronika Kovarova
Ty chvíle, kdy čerpáš čistou energii, klid, radost, lásku, souznění
243
Veronika Kovarova
Je-li POHÁR SEBELÁSKY plný, cítíme dostatek, a tudíž překypujeme hojností.
180
Veronika Kovarova
ÚSPĚCH NA DOSAH - březen je měsícem propojení mysli a srdce. Co skutečně chceš?
166