Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Líbí se mi

Pěstounská péče: Když se rodiče nemohou svému dítěti věnovat na 100 %

Líbí se mi
Pěstounská péče: Když se rodiče nemohou svému dítěti věnovat na 100 %

Pěstounská péče: Když se rodiče nemohou svému dítěti věnovat na 100 %

Minule jsme si představili adopci jakožto formu náhradní rodinné péče, kdy se biologičtí rodiče dítěte nadobro vzdají a ujmou se ho se vším všudy rodiče náhradní. Další variantou náhradní rodinné péče je péče pěstounská. Tato péče vypomáhá rodičům, co se týče osobní péče o dítě, ale rozhodně se tu nejedná o úplné zpřetrhání původních rodinných vazeb. Pěstounská péče je velmi šlechetnou službou rodinám v krizové situaci a je proto také podporována státními dávkami.

Co to je ?

Jedná se o náhradní rodinnou péči, ale jen co se týče výchovy a osobní péče o dítě. To znamená, že zatímco pěstoun musí o dítě osobně pečovat a starat se o jeho výchovu, rodiče jsou stále zodpovědní za jeho vyživovací povinnost a zůstávají nadále jeho zákonnými zástupci.

Kdo může být pěstounem

Pěstounem může být jedinec, ale i manželská dvojice (společná péče manželů). Tito lidé však musí být zařazeni v evidenci osob vhodných k pěstounské péči vedené krajským úřadem. V této evidenci jsou pouze ti, kteří absolvovali speciální školení a byli náležitě prověřeni. Soud často dává přednost osobám příbuzným či dítěti blízkým, pokud projevily zájem o dítě pečovat, a pokud to není v rozporu se zájmy dítěte.

Jak pěstounská péče vzniká/zaniká?

Pěstounská péče vzniká i zaniká rozhodnutím soudu. PP obvykle zaniká ve chvíli, kdy dítě dosáhne zletilosti. Může se ale také stát, že to je pěstoun, který nadále nechce o dítě pečovat a podá tak na soud návrh na zrušení.

Práva a povinnosti pěstouna?

Pěstoun je povinnen o dítě osobně pečovat, osobně se starat o jeho výchovu. Dále musí umožnit styk rodičů s dítětem, musí podporovat jejich vzájmený vztah a informovat rodiče o důležitých záležitostech.

Pěstoun nemá vyživovací povinnost a o dítěti smí rozhodovat jen v běžných věcech. Pokud by pěstoun nesouhlasil s nějakým rozhodnutím zákonného zástupce, protože by mu připadalo v nesouladu se zájmem dítěte, může se obrátit na soud.

Mezi důležitá práva pěstouna patří například jeho nárok na 14 dní „dovolené“, kdy stát zajistí pro dítě na tuto dobu celodenní péči.  

Pěstounská péče na přechodnou dobu

Dítě je svěřeno pěstounům na přechodnou dobu, pokud se jeho rodiče dostanou do krizové situace, v níž se nejsou schopni o své dítě postarat, ale mají zájem převzít plnou péči, až se situace vyřeší. Dítě se ocitne v PP na přechodnou dobu také tehdy, než se najde náhradní stabilní rodina, když se původní rodiče rozhodnout pro adopci.

Pěstounská péče na přechodnou dobu může trvat, za normálních okolností, nejdéle 1 rok. Něco jiného však je, pokud u těch samých pěstounů jsou i sourozenci dítěte. V této chvíli mohou být sourozenci u pěstounů do doby, než dítěti, které bylo do péče přijato naposled, vyprší roční lhůta. (příklad: Martin se k pěstounům dostal na jaře 2015 – měl by je tedy opustit na jaře 2016. Pokud ale ta samá pěstounská rodina přijala i jeho bratra Lukáše v zimě 2015, mohou být oba bratři u pěstounů až do zimy 2016.)

Dávky pěstounské péče a peníze od rodičů

Pěstoun má nárok na měsíční dávky od státu.  Tato měsíční renta v sobě zahrnuje jednak odměnu pěstouna za jeho služby, a dále příspěvky na potřeby dítěte, příspěvek na zakoupení osobního motorového vozidla či příspěvek při převzetí dítěte nebo naopak při ukončení pěstounské péče.

A jak se pěstoun dostane k penězům, které má dítě dostat od svých rodičů v rámci jejich vyživovací povinnosti? Rodiče musí svou vyživovací povinnost plnit vůči úřadu (orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště pěstounů), který pak dávky vyplácí pěstounovi. Tento úřad rovněž peníze na rodičích vymáhá, pokud svou povinnost neplní.

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
velinka
velinka 9. 10. 2018

zajímavé a inspirativní

Odpovědět
Tvořilka97
Tvořilka97 8. 10. 2018

Zajímavý článek!

Odpovědět
VendulkaB | fanoušek života

Dost dlouho jsem nad touto možností přemýšlela a byla skutečně rozhodnutá, ale úřednice mne rovnou tvrdě odradila, že nemohu být pěstounem, když jsem na vozíku.

Odpovědět
avatar
Renata Petříčková 7. 10. 2018

Je to smutné téma pro dítě, ale také pro toho rodiče, který se nemůže stát rodičem a dítěti se věnovat. Představa, ze které jde husí kůže

Odpovědět
hudlenka
hudlenka 6. 10. 2018

Měla jsem chlapce v PP od jeho dvou let do 15.let..., dneska je mu 29

Odpovědět

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
101 367
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení

Chci odebírat novinky na svůj email.