Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Kristýna|ŽENA s.r.o.
Kristýna|ŽENA s.r.o.
Vloženo 19. 11. 2020
Líbí se mi

Děti ohrožené rozvodem vs. násilím v rodině. Každé potřebuje jiný přístup, jak ale tyto situace rozlišit

Kristýna|ŽENA s.r.o.
Kristýna|ŽENA s.r.o.
Vloženo 19. 11. 2020
Líbí se mi
Děti ohrožené rozvodem vs. násilím v rodině. Každé potřebuje jiný přístup, jak ale tyto situace rozlišit

Děti ohrožené rozvodem vs. násilím v rodině. Každé potřebuje jiný přístup, jak ale tyto situace rozlišit

U příležitosti Světového dne prevence týrání a zneužívání dětí, který připadá na 19. listopadu, uveřejňuje Centrum LOCIKA příspěvky z 5. odborné konference s podtitulem Děti ohrožené rozvodem x násilím v rodině. Dozvíte se, jak od sebe rozeznávat případy rozvodových sporů, domácího násilí a případy falešných obvinění z domácího násilí či zneužití a jak nacházet řešení s ohledem na nejlepší zájem dítěte. Toto téma je nyní více diskutováno i vzhledem k předpokládanému růstu incidentů. 

Na jedné straně děti jako oběti domácího násilí nebo týrání, které opatrovnický soud nutí do kontaktu s násilným rodičem. A na druhé straně děti, které zbytečně nevidí jednoho z rodičů třeba i roky. Tématem, jak od sebe odlišit případy rozvodových sporů a případy domácího násilí a jak nacházet řešení s ohledem na nejlepší zájem dítěte, se zabývá právě 5. odborná konference Centra LOCIKA.  

Pro děti a jejich další zdárný vývoj je zásadní, aby odborníci uměli tyto případy od sebe dobře rozeznat a aby uměli odlišovat postupy, které jsou vhodné pro rodinu zasaženou domácím násilím a rodinu, kde dochází k rozvodu. K tomu patří i schopnost včas rozpoznat případy falešných obvinění z domácího násilí či zneužívání dětí. Počet dětí ohroženým domácím násilí vykazují statistiky Ministerstva práce a sociálních věcí každoročně kolem čísla 2500. Podle údajů Českého statistického úřadu bylov roce 2019 registrováno 24,1 tisíce rozvodů. Celkem bylo zasaženo rozvodem 22,6 tisíce nezletilých dětí.  

Vzhledem k současné situaci je vysoce pravděpodobné, že případů rozvodů i násilí v rodině bude přibývat, proto je potřeba se podívat na důvody, proč je důležité rozlišovat vhodné postupy v jednom a v druhém případě a na základní indikátory podle čeho to poznat. Je zde totiž riziko, že dojde k rychlému špatnému posouzení. Ostatně podle odborníků se případy, kdy byla situace v rodině špatně vyhodnocena, množí. V pracovní skupině Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách Úřadu vlády se při stanovování priorit na tento rok všichni zainteresovaní odborníci shodli na tom, že toto téma je velmi aktuální a je třeba ho řešit.  

„Případy vypadají na první pohled velmi podobně, ale mají jinou historii a jinou dynamiku. Je třeba je dobře rozlišovat, protože pokud rozvodový spor označíme za domácí násilí, tak můžeme velmi ublížit dětem, které třeba měsíce neuvidí svého druhého rodiče. Ale stejně tak pokud domácí násilí označíme za rozvodový spor, tak může být rodina tlačená k dohodám, jež znemožní další práci s cílem ochránit děti a ohroženého rodiče před dalším násilím v rodině. V případech domácího násilí je třeba aktivovat ochranné prvky, pracovat v rodině s každou stranou zvlášť s větším důrazem na bezpečí jednotlivých členů rodiny. V případech rozvodu je na místě snažit se donutit jednotlivé členy rodiny k domluvě, pracovat hlavně s rodiči, neposkytovat tolik péči dítěti," vysvětluje Petra Wünschová, ředitelka Centra LOCIKA. 

To, co je společné oběma tématům, je nejlepší zájem dítěte. A ten je v obou případech jiný. V případě rozvodu je potřeba, aby se rodiče co nejrychleji dohodli a dítě do toho pokud možno nebylo zatažené. A jiné je to v případech domácího násilí, kdy dítě potřebuje jako první věc ochranu a čas zotavit se z toho, co zažilo. U rozvodů je snahou, aby se dítěti trauma nestalo, kdežto u domácího násilí už se stalo, a rozvod je cesta, jak se dítě může dostat do bezpečí a zotavit se. 

Aby toto odborníci rozeznali, jsou důležité dva aspekty. Prvním je profesionalita a důkladné zmapování rodinné situace předtím, než dojde k jakýmkoliv rozhodnutím a druhým aspektem je dobrá multioborová respektující spolupráce. Klíčovými hráči této spolupráce jsou Orgány sociálně právní ochrany dětí, specializované poradny pro oběti násilí, rodinné poradny, dětští psychologové, soudy a samozřejmě rodiče.  

„Jedním z důležitých faktorů při rozlišování mezi rozvodem a domácím násilím a volby následné intervence je znalost obou problematik a možnost spolupráce odborných týmů, které pak práci realizují. Tedy spolupráce mezi týmem, který pracuje s problematikou násilí v rodině a týmem, který pracuje s problematikou vysoce konfliktního rozvodu," uvedla Jana Levová, ředitelka moravské intervenční organizace pro lidi zasažené domácím násilím Spondea. Ta se ve svém příspěvku zabývá tím, jak vypadá praktická pomoc dětem, které se nacházejí v situaci vysoce konfliktního rozvodu a na co se při ní zaměřit.  

O nejlepším zájmu dítěte a jeho participaci na procesu ve svém příspěvku hovoří soudkyně Nejvyššího soudu Kateřina Šimáčková, která ve své prezentaci představuje koncept "Justice vstřícné k dětem". „Cílem participace dětí v úředních procedurách není dítě vytěžit, nebo z něj nějakými taktikami vytáhnout informace, abych splnil vlastní profesní úkol. Cílem je mu skutečně dát možnost být součástí a spoluúčastníkem toho řízení, tak, jako na to má právo každá jiná osoba,“ upřesňuje Šimáčková.  

V jednotlivých příspěvcích, které jsou zdarma ke zhlédnutí na youtube kanále Centra LOCIKA, vystupuje i řada dalších odborníků.

Centrum LOCIKA, z.ú.

Centrum LOCIKA, zahájilo svou činnost v květnu 2015. Jedná se o první takto specializované centrum komplexní odborné péče pro děti zažívající domácí násilí v ČR. Vzniklo na základě dlouholetých zkušeností a vysoké poptávky po těchto službách ze strany rodičů i státních orgánů. Pražský magistrát udělil Centru pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Ročně odborníci centra pomohou až 275 dětem a jejich rodinám. Služby Centrum poskytuje na adrese Umělecká 6, Praha 7. 

www.centrumlocika.cz

www.destvibeznasili.cz

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
hudlenka
hudlenka 20. 11. 2020

smutné, rozvod je těžký pro každé dítě, sama jsem to zažila a vím...

Odpovědět
sipeji
sipeji 20. 11. 2020

Rozvod je pro děti hodně těžký, ale znám i případy, kdy byl doslova úlevou pro všechny.

Odpovědět

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
100 269
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení

Chci odebírat novinky na svůj email.