Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Kristina|ŽENA s.r.o.
Kristina|ŽENA s.r.o.
Vloženo 23. 5. 2018
Líbí se mi

Bez sebedůvěry jsme závislé na potvrzování zvenčí. Máte se opravdu ráda?

Kristina|ŽENA s.r.o.
Kristina|ŽENA s.r.o.
Vloženo 23. 5. 2018
Líbí se mi
Bez sebedůvěry jsme závislé na potvrzování zvenčí. Máte se opravdu ráda?

Bez sebedůvěry jsme závislé na potvrzování zvenčí. Máte se opravdu ráda?

V dnešní době se běžně setkáváme s pojmy jako sebevědomí, sebedůvěra, sebeúcta či sebepřijetí. Všechny však odkazují na tutéž věc – a to, jaký vztah máme k sobě samé.

Vědomí vlastní hodnoty a schopnost chovat se k sobě s láskou a důstojností se formuje už během těhotenství a následně především v prvních letech života, kdy si svůj sebeobraz tvoříme na základě reakcí nejbližšího okolí. 

Značka Dove se věnuje tématu sebedůvěry dlouhodobě a z posledního globálně realizovaného průzkumu vyšlo najevo, že 75 % mladých dívek mezi 10. – 13. rokem není spokojeno se svým tělem.

Tělo jako kritérium krásy

Značka Dove se dlouhodobě věnuje ženské sebedůvěře a spokojenosti žen se sebou samými. Otázky týkající se svého vzhledu však neřeší pouze dospělé ženy. Dove se proto zeptal 5165 dívek z celého světa, do jaké míry jsou spokojené samy se sebou a jak vnímání vlastního těla ovlivňuje kvalitu jejich života. Za účelem komplexního pochopení sebe-vnímání mladých dívek byly dotázané rozděleny do dvou skupin.

První skupinu tvořily dívky ve věku 10 - 13 let, druhá byla tvořena slečnami ve věku 14 - 17 let. Bez ohledu na věk dotazovaných, výsledky dopadly velmi podobně. Nejdůležitějším faktorem ovlivňujícím přesvědčení o vlastní kráse je spokojenost s vlastním tělem. Je to jednoduchá a smutná rovnice. Pokud vaše dcera není spokojená se svou konfekční velikostí, tak se pravděpodobně necítí ani krásná.

Sebedůvěra se vytváří zrcadlením rodičů

Dítě, které přichází na svět, nemá žádnou stupnici, podle které by měřilo svou vlastní cenu. Vše se odvíjí od jeho zážitků s nejbližšími. Ať už jde o pouhé gesto, výraz tváře či slovo, malé dítě tohle vše vnímá jako hodnocení sebe samotného. Matka či otec mu tímto způsobem dávají najevo, jakou hodnotu má jako člověk, jako muž či žena. „Míra důvěry rodičů ve schopnosti dítěte se stává základem důvěry, kterou bude prožívat sám k sobě, ke svým kompetencím. Stejně tak míra lásky, kterou bude dítě od prvních okamžiků života pociťovat, se stane základnou, na které bude posléze stavět pocit své hodnoty,“ komentuje psycholožka a garantka Projektu sebedůvěry Dove Mgr. Šárka Kučerová.

Matka je pro dítě první blízkou osobou, poskytuje mu základní pocit bezpečí a důvěry. Skrze svoji bezpodmínečnou lásku mu dává zažít pocit, že je vítané, přijímané, milované, že smí být takové, jaké je. „Pokud dítě tento pocit vnitřního bezpečí a důvěry nezažije, je pravděpodobné, že se dostane do vnitřního stavu plného úzkosti a paniky, křečovitě se pak bude snažit zavděčit lidem kolem sebe, aby neztratilo jejich přízeň,“ komentuje dále Mgr. Kučerová.

Prvních pět nebo šest let je sebeúcta a sebedůvěra dítěte formována především rodinou. Postupně se zapojují i další vlivy jako školní zařízení, kolektiv, zájmové kroužky, apod. Často ale tyto vnější vlivy pouze umocní pocit hodnoty, který dítě získalo doma.

Bez sebedůvěry jsme závislí na potvrzování zvenčí

Člověk, který skutečně zná svoji vnitřní hodnotu, dokáže vnímat a respektovat cenu druhých. Je schopen je přijímat, místo aby odsuzoval, nepotřebuje si svoji hodnotu ve vztahu k druhým nijak dokazovat. Avšak ten, který vnímá svoji hodnotu jako velmi nízkou, bude sám sebe podceňovat, cítit se neschopným a nekompetentním pro jakékoliv rozhodnutí, potřebuje potvrzení z vnějšku. Často pak využívá nevědomky různé manipulativní kroky, aby toto potvrzení získal. Navenek se může takový člověk projevovat nadmíru poníženě a nemohoucně či naopak falešně sebevědomě, kdy se povyšuje nad druhé. Nevěří sobě ani druhým, čímž si staví kolem sebe pomyslné zdi a dostává se do ještě většího pocitu izolace, strachu a opuštění.

Projekt sebedůvěry Dove

Posláním projektu Dove je pomoci další generaci žen uvědomit si vlastní potenciál. Pomoci mladým dívkám vyrůstat s pozitivním přístupem ke svému vzhledu a zvýšit tak jejich sebeúctu. Spolu s předními odborníky z různých odvětí včetně psychologie, zdraví a vnímání těla, vznikl Projekt sebedůvěry Dove. V průběhu 13 let, které uplynuly od jeho spuštění, uspořádalo více než 625 000 učitelů Dove workshop na téma sebedůvěry a více než 1,5 milionu rodičů se zapojilo do jejich on- line obsahu. Pomohli již více než 29 milionům mladých lidí ve 138 zemích světa.

Cílem Projektu sebedůvěry Dove je dosáhnout do roku 2020 čísla 40 milionů. V roce 2018 se spouští Projekt sebedůvěry Dove také v Čechách a na Slovensku.

Věříme, že spolu s vámi - ženami, matkami, rodiči, učiteli a všemi, kdo se na posilování sebevědomí dívek a žen podílíte, se podaří zvednout sebedůvěru i českých a slovenských dívek.

ŽENY s.r.o. se s chutí a radostí zapojují do tohoto úžasného projektu, se kterým zcela souzníme. Věříme, že spolupráce přinese osvětu ať již formou článků, či zajímavých akcí. Podpora sebevědomí je jedním z našich klíčových cílů. Každá sebevědomá žena může být krásná a spokojená. Pojďme se to všechny naučit a pojďme to učit své děti. Ukažme jim, že mají doma sebevědomou, krásnou mámu.  

Krásná a sebevědomá Eva, první ŽENA s.r.o. se svým synem Františkem

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
Murmus
Murmus 9. 6. 2018

Jen tak dal

Odpovědět
AdelM
AdelM 8. 6. 2018

To je super

Odpovědět

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
101 359
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení

Chci odebírat novinky na svůj email.