Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

Luciana
Luciana
Vloženo 8. 10. 2013
Líbí se mi

Vina a odpuštění

Luciana
Luciana
Vloženo 8. 10. 2013
Líbí se mi
Vina a odpuštění

Vina a odpuštění

Pod označením vina si představím tíhu zodpovědnosti člověka vůči společnosti. Vina je odpovědnost za ublížení, poškození, krádež předmětu někomu jinému. Je to chápáno rozdílně, každý na to má jiný názor a hranice toho, kdy se cítíme být poškozeni se často mění. S tím samozřejmě úzce souvisí odpuštění. To je pro někoho snadné a pro jiného ne. Často když někomu neodpustíme tak se tím trápíme jen my. Stává se, že si lidé vinu neuvědomují a vinu si uvědomí až před tváří Boží.

Dějiny lidstva nám mohou pomoci rozpoznat vinu a předejít ji. Stavebním kamenem, ze kterého můžeme vycházet je Starý a Nový Zákon. Náboženství by nás mělo učit vzájemné toleranci a lásce k bližnímu. Neboť lidé se v průběhu dějin nemění, mají stejné potřeby, jen se mění doba, ve které žijí. Někteří ovšem nechápou, že náboženství nám má jen naznačit cestu, kráčet však už musíme sami.  Nelze někoho řídit, musí se chovat tak, aby obstál před tváří Boha a neříkal jiní za mě rozhodli.

Pokud nemáme právní povědomí, pak nemůžeme cítit vinu. Zvykové právo nám neustále připomíná, že se lidstvo nemění. I sociální problémy jsou stále stejné. Zdrojem kritického myšlení se ponejprve staly písně, básně, vyprávění a mudrosloví. V biblickém světě se vytváří koncept viny chápán jako dluh proti člověku. Svým jednáním jsem někoho o něco připravil. Můžeme cítit vinu morální nebo je tu vina kriminální. Existuje rovina legální, která nám dává určité hranice a rovina morální, která poskytuje reflexi o spravedlnosti. Ovšem se může stát, že právo je nespravedlivé.

Největší ctností člověka je poslouchat a řídit se právem. To je důležité pro dobré fungování společnosti a pro dobrý život. Dříve se mohla vina omluvit tím, že to bylo přáním Bohů, dnes ne. Říká se, že přiznání viny je jako vyjít z vězení na svobodu. Provinění je dluh a má společenský rozměr. Já o tom vím a poškozený také. Vina nemusí být trestná, avšak se cítím provinile a něco mě tíží. Vyžaduje si odpuštění a odčinění, spravedlivé urovnání. Právně nelze zachytit soucit ani vymoci náhradu. Však je možná naše změna v chování skrze poznání viny a skrze odstup. Často pomůže podívat se na to z pohledu věčnosti. Jakou člověk po sobě zanechal stopu.

„Člověče, řeklo se ti, co je dobré, co od tebe Hospodin žádá: co jiného než jednat spravedlivě, milovat milosrdenství a pokorně kráčet se svým Bohem.“ Mich 6,8

S vinou neodmyslitelně souvisí i odpuštění. Z mého hlediska je to skoro nejdůležitější věc na světě. Dnes si často odpuštění lidé pletou s odpykáním trestu. Tím, že jsem odpykal trest např. v e vězení je mi odpuštěno. Ale není tomu tak, odpustit nám může jen poškozený a pravým odpuštěním ze srdce se všem uleví.

 „Odpouštět znamená vidět zlo v celé jeho nahotě, a přesto se jím nedat uchvátit“ Johann Christoph Arnold

Co je odpuštění? Je to pocit, je to čin, který dělá svět lepším. Pokud odpustíme, tak se tím rozhodneme nenechat si kazit život a přestaneme drásat staré rány. Přestaneme být zahleděni do sebe a vše uvidíme očima lásky. Tím změníme život nejen sobě ale i ostatním skrze své chování. Nejtěžší je odpustit sám sobě. Uleví se nám a starosti předáme do vyšších rukou.

Říká se, že největší sílu má pokora a odpuštění. V Bibli se setkáváme s mnoha příběhy, kdy lid byl zachráněn jen díky pokoře a následnému odpuštění když předtím hřešil.

Spousta lidí vidí odpuštění jako slabost a přiblížení se zlu, zbourání svých ochran proti světu a toleranci k tomu aby jim lidé škodili. Ani si neuvědomují, jak si ubližují a že ostatní se díky tomu mohou měnit.

„Linie oddělující dobro od zla nevede mezi námi, ale středem srdce každého z nás“ Alexandr Solženicyn

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
Jasper
Jasper 7. 9. 2020

Skvěle napsáno.

Odpovědět
lemur
lemur 1. 8. 2020

Odpovědět
Jankkas
Jankkas 5. 7. 2020

Odpovědět
Maruš11
Maruš11 8. 4. 2020

Odpovědět
Amanda
Amanda 12. 11. 2015

Odpovědět

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
102 591
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení

Chci odebírat novinky na svůj email.