avatar
Monika Brigit
vloženo 26. 11. 2017
Líbí se mi

KDO JE ČARODĚJKA?

avatar
Monika Brigit
vloženo 26. 11. 2017
Líbí se mi
image

KDO JE ČARODĚJKA?

Čarodějky jsou většinou zobrazované jako ošklivé staré babice nebo sexy kočky v upnutém černém oblečku. Obě ale většinou spíš škodí a hlavně mají  většinou nereálné schopnosti. Je těžké se s takovým archetypem ztotožnit.

Pro mě je Čarodějka či Kouzelnice ale každá žena, která používá svoji intuici, léčí svoje blízké z rýmiček, vykouzlí z ničeho nic nedělní oběd nebo "jen" umí pohladit úsměvem v pravou chvíli. 

Sdílím tu dnes úryvek knížky Jsi Čaroděj/ka? autorky, šamanky a čarodějky Inelie Benz. Je to její pohled a zkušenost na to, KDO JE TO ČARODĚJKA.

Knížku Jsi Čaroděj/ka? jsme tento měsíc vydaly díky podpoře lidí a sdílenému financování tzv. crowdfundingu. DĚKUJEME ZA VAŠI PODPRU! 

MOJE CESTA – MŮJ OSOBNÍ PŘÍBĚH

I. 

Nejhorší, co se může přihodit osobě s mimosmyslovým vnímáním, s pozorovacími schopnostmi intenzivnějšími než u „normálních“ občanů a s hledající myslí, příliš aktivní pro pohodlí lidí v jejím okolí, je žít v nevědomosti o svém stavu. Pokud se tak stane, mohou tyto osoby v nejhorším případě skončit za zdmi psychiatrické léčebny s pocitem zmatku, nepochopení a depresí. Stávají se také snadnou kořistí sekt a manipulátorů.

Před několika lety jsem navštívila muže hospitalizovaného v psychiatrické léčebně. Lékaři mu diagnostikovali depresivní poruchu. Zatímco jsme spolu rozmlouvali ve společenské místnosti, pocítila jsem za sebou něčí přítomnost. Otočila jsem se a spatřila mladou, krásnou ženu. Mohlo jí být tak devatenáct let. Byla v místnosti v doprovodu několika dalších pacientů. Mluvili a kouřili, minuli nás a posadili se kousek od nás.

Zatímco jsem pozorovala tuto dívku, můj kamarád podotkl: „Ubohé dítě, myslí si, že je Čarodějka.“

Odpověděla jsem: „Pokud si to myslí, tak nejspíš Čarodějka je“.

Kamarád se na mě nejprve zmateně podíval, a pak se rozesmál: „Mýlíš se, Inelie! To dítě je blázen, ztratilo rozum, má o kolečko víc, jestli víš, co tím myslím.“

Věděla jsem naprosto přesně, co tím myslí. A to se stalo na přelomu nového tisíciletí.

Dívka vyrostla jako my všichni v rodině a společnosti, která zcela ignorovala podstatu jejího daru. V jiné době, na jiném místě, by se stala léčitelkou, šamankou, medicínskou ženou, médiem, hrdinkou – nebo by také mohla být upálena na hranici.

Když jsem se do léčebny následující víkend vrátila, dívka seděla na schodišti a řekla: „Čekala jsem na tebe. Věděla jsem, že dnes přijdeš. Viděla jsem tě minulý týden, jak mluvíš se svým kamarádem. Jen jsem ti chtěla říct, že jsi tou nejkrásnější osobou, kterou jsem v životě viděla“.

„Vím, kdo jsi,“ dodala. „Jsi anděl, co přišel z nebe, aby mi pomohl.“

 „Ne“, řekla jsem. „Jsem stejná jako ty. Jsme stejné.“ V tu chvíli se lehce odsunula stranou. Společně jsme pocítily, jak můj přítel přemýšlí, kde jsem.

„Radši za ním běž. Je to dobrý chlap, trochu vyřízený, ale nikomu by neublížil.“

„Ano, já vím,“ řekla jsem a odešla nahoru po schodech.

Nerozloučily jsme se, nebylo to potřeba.

Nemohla jsem pro tuto dívku nic udělat. Byla už mimo můj dosah pomoci. Navíc se z tohoto stavu musela dostat sama, pouze ona sama. Pro člověka s těmito dary je bohužel těžké být pod vlivem drog, či „léků“, jak jim lékaři raději říkají. Znamená to pro ně totéž jako být mrtev.

Často na ni myslím. Kdykoliv se modlím, posílám jí energii a modlím se, aby znovu našla svou cestu i sílu a nalezla nástroje, které jí pomohou být sama sebou a používat své dary, a dají jí schopnost přežít v naší společnosti. Avšak byla opravdu Čarodějkou?

Stará Čarodějka mi jednou řekla: „Každá žena, která má strach z ohně nebo je ohněm fascinována, byla v minulém životě upálena na hranici. Být jednou Čarodějkou znamená být Čarodějkou navždy.“

To může být pravda. Mnoho lidí si myslí, že naše schopnosti a zájmy jsou výsledkem minulých životů.

Čarodějka je někdo, kdo následuje pohanské náboženství, miluje Matku Zemi a zaříkává. Tato dívka se nazvala Čarodějkou kvůli nedostatku informací. Byla za své schopnosti pronásledována a potrestána. Pravděpodobně měla vzpomínku z minulého života, že byla Čarodějkou. Byla patrně také tak svou rodinou označena a pokusili se ji „vyléčit“ nejprve pomocí kněze, potom lékaře.

Jak můžeme zjistit, co jsme zač? Máme zvláštní zodpovědnost za ty, kteří tyto schopnosti nemají?

Říká se, že všichni lidé, se kterými se v tomto životě setkáme, jsou zde proto, abychom se od nich něco naučili nebo se rozpomenuli. Pokud se dostáváme do kontaktu s Čarodějkami nebo přírodními náboženstvími spjatými s uctíváním Země a téma s námi rezonuje, pak to může být naše cesta. Pokud máme rádi příběhy o superhrdinech v komiksech a filmech a snažíme se schopnosti rozvíjet, pak to je důležitý klíč k tomu, proč tady jsme.

Někdy je cesta opačná: máme schopnosti, a pokud máme i silnou touhu je rozvinout, narazíme na školy, organizace či náboženství, které je učí. Někdy se spokojíme s tím, co nám nejvíce vyhovuje, a omlouváme určité aspekty organizací nebo osob, které s námi nerezonují.

Uvědomte si ale, že záměrem lidí, organizací či náboženství podporujících a učících mimosmyslové vnímání nemusí být vždy váš vlastní rozvoj a dobro. V učení a rozpomenutí nám nemusí pomoci a dokonce nám mohou zabránit v úkolu, který jsme sem přišli vykonat. Pokud nejsme dostatečně silní a informovaní, opravdu nás zastaví. Tato kniha ukazuje, že tyto schopnosti jsou skutečné, a dále vás provede džunglí, která se před námi otevře, když své schopnosti ukážeme a snažíme se je ve společnosti rozvíjet.

Rodiče děvčete z nemocnice ji nepodpořili v učení a rozpomenutí. Chtěli ji zastavit při rozvíjení jejích schopností. Musíme být moudří v tom, komu, kdy a kde ukážeme svou sílu, a také s kým budeme spolupracovat při jejím vývoji.

Od roku 2000, kdy jsem tuto dívku potkala v psychiatrické léčebně, se energie lidstva posunula kupředu. Možná, že se dívka nakonec odstěhovala od rodičů a lékařů, kteří ji chtěli zastavit. Snad se z této pasti osvobodila. Možná o ní a o její cestě z místa, kde byla obklopena lidmi bez dobrých úmyslů, ještě jednoho dne uslyšíme.

Máme-li tyto schopnosti a chceme-li je rozvíjet, patrně si dáme – nebo nám bude dána – určitá nálepka. Snad už jste se rozhodli nebo tušíte, odkud pocházíte, víte, které označení vás nejlépe vystihuje, i důvod, proč vás toto téma zajímá. Na stránkách této knihy si budete moci ověřit své vědění a lépe se připravit pro vjezd na dálnici mimosmyslových schopností.

Takže, kromě toho, že jste Čarodějka, jak byste dále popsala své zájmy a schopnosti?

Bez ohledu na to, jaké jsou vaše zájmy, jedna věc je jistá: pokud čtete tuto knihu, jste odlišní od naprosté většiny lidí.

Byli jsme jiní jako děti, jiní ve škole, na univerzitě (pokud jsme vydrželi tak dlouho ve vzdělávacím systému), jiní kamkoliv jsme šli, jiní v každé skupině, jíž jsme byli součástí... Pokud jsme tedy vůbec kdy byli součástí nějaké skupiny.

Někteří z nás se snažili být „normální“, velmi usilovně se snažili mít stejné hodnoty a zájmy jako ti ostatní „normální,“ a popřeli veškeré schopnosti, které měli. To pochází z všeobecného pocitu odmítnutí ze strany společnosti k něčemu a někomu, kdo je odlišný. Někdy je toto odmítnutí docela nebezpečné pro naše duševní a fyzické zdraví nebo společenské postavení.

Ještě před deseti lety bylo běžné pohlížet na všechny lidi se zvláštními schopnostmi jako na Čarodějnice, zlo, ohyzdné lidi, uctívače ďábla. Takhle lidé běžně mysleli. V současné době, přestože stále existují lidé a země pohlížející na tyto schopnosti se strachem a nechutí, se mění směr. Nová generace je více otevřena všemu nadpřirozenému.

Obrovský zájem i integrace mimořádných schopností přicházejí současně se společenským varováním. Můžete to vidět v závěru většiny televizních pořadů a knih, které zachycují tyto dovednosti nebo magické schopnosti. Ve většině moderních televizních pořadů nebo filmů se lidé, kteří vládnou těmito schopnostmi, schovávají a neprojevují se, protože „normální“ lidé se jich bojí a snaží se je zabít nebo zavřít. Pořád ten starý příběh, jen v jiném kontextu.

V novém tisíciletí stále ještě existují některé státy a země, které zakazují cokoliv spojeného s magií nebo mimosmyslovým vnímáním, včetně fiktivních knih, filmů a televizních pořadů.

Samozřejmě se jedná o zobecněné pohledy: ne každý téma vidí černobíle.

Musíme jít naší cestou plně vědomí: uznat a rozvíjet své schopnosti. Sem patří i rozpoznat, proč je máme a s jakou skupinou, osobou nebo organizací se nejvíce ztotožňujeme. Když doopravdy pracujeme na našich schopnostech, nejenže nám to pomůže najít ostatní, s nimiž můžeme sdílet naše putování, ale ukáže nám to také cestu nejmenšího odporu. 

Existují důkazy!

Například, někteří z nás pociťují stesk po domově, chuť a touhu po znovuspojení s hvězdami. Necítíme se ztotožněni s čarodějnictvím, věštci či kouzelníky, i když nás téma mohlo v určitou dobu přitahovat. Tíhneme spíše ke sci-fi a zkoumání vesmíru. Mohli bychom být povoláni k prozkoumání kontaktů s E.T., channelingu a systémů víry.

Možná jste dítětem, které přišlo z kosmu. Jsou často nevinní ve styku se zlem, jsou snadnou kořistí energií a životních „upírů“ a věří v to nejlepší v lidech.

Už jste někdy leželi v posteli a pokoušeli se telepaticky komunikovat s těmi „tam nahoře“, aby přišli a vzali vás do své vesmírné lodi? Drželi jste někdy v noci rozsvícenou baterku a mířili s ní na oblohu, vysílali signály, aby mohli vidět, kde jste?

Možná se však ztotožňujete s Čarodějkami, se vším, co je spojeno s magií.

Někteří z nás nosí černou barvu. Emočně se nás dotkne pohled na kouzelné hůlky a magické předměty. Už jste někdy hledali „zvláštní knihy“ se silou kouzel? Zajímala vás síla přebývající v podivně vypadajících kamenech a silových slovních spojeních? Vlastníte celé sbírky knih o Čarodějích a dalších kouzelných tvorech?

Možná je vaše cesta spojena se Zemí více než s kouzly.

A co zvířecí průvodci? Přemýšleli jste někdy, který z nich je váš? Chodíte do lesa a odloučených oblastí a vnímáte tam elementály? Stromy s vámi rozmlouvají, zvířata vás zdraví a pře-dávají vám vzkazy? Sbíráte krystaly, kameny, klacky a další přírodní předměty, protože máte pocit, že jsou pro vás něčím zvláštní?

Je možné, že jedno z výše řečeného s vámi opravdu zarezonovalo. Je možné, že do určité míry rezonovalo vše.

A je velmi pravděpodobné, že budete vždy „vědět“, že jste jiní než ostatní lidé na této planetě.

Existují určité vlastnosti, které nás oddělují od zbytku lidstva. Ať už jsme přitahováni zemskými náboženstvími, rostlinami, elementy, krystaly, magií či hvězdami a sny o létání do vesmíru, je pro nás stále ještě běžné pátrat po poznání naší podstaty a místa původu. Důvod, proč jste si koupili tuto knihu, je pravděpodobně ten, že víte, že jste jiní, a máte duši, která hledá. Pravděpodobně hledáte odpovědi k nalezení nejlepší cesty, k empowermentu a seberealizaci, a k rozvinutí svých schopností.

Objevujeme se v různých formách. Někteří z nás mají „nadpřirozené schopnosti“, někteří nikoli... zatím. Někteří se nazývají Čarodějkou nebo dítětem z hvězd, jasnovidcem nebo léčitelem a šamanem, jiní si žádné označení nedávají. Jmen, ze kterých lze vybrat, je mnoho a my se podíváme na některá z nich v této knize.

Inelia Benz: Jsi Čaroděj/ka? Naslouchej svému vnitřnímu hlasu

 

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
avatar
hudlenka 26. 11. 2017

pěkné...

odpovědět

ŽENY s.r.o. v číslech

1
žena na začátku (naše Eva)
3.
rok startujeme v novém
9
regionálních Pracoven ŽENY s.r.o.
67 087
registrovaných inspirativních žen
2 876
testovaných produktů
108 234
vložených hodnocení