Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

1lubca3
1lubca3
Vloženo 13. 11. 2015
Líbí se mi

Jemná motorika

1lubca3
1lubca3
Vloženo 13. 11. 2015
Líbí se mi
Jemná motorika

Jemná motorika

PRAKTICKÉ RADY PRE ROZVOJ JEMNEJ MOTORIKY
JEMNÁ MOTORIKA - pod týmto pojmom rozumieme všetky drobné pohyby, najmä pohyby rúk a prstov. Rozvoj jemnej motoriky je mimoriadne dôležitý na vykonávanie všetkých pohybov a bežných úkonov, ako napr. jedenie, obliekanie, hranie sa, kreslenie, písanie.

Pri rozvoji jemnej motoriky je nevyhnutné dodržiavať nasledovnú POSTUPNOSŤ NÁCVIKU a osvojovania si zručností:
1. Podporovanie používania ruky
2. Búchanie, udieranie
3. Uchopovanie
4. Umiestňovanie a púšťanie predmetov
5. Ukazovanie
6. Správny úchop
7. Krútenie, otáčanie
8. Tréning oboch rúk
9. Posilňovanie svalov v oblasti ramien pre podporu ovládania ruky
10. Kreslenie a písanie
11. Naberanie, prelievanie
12. Strihanie
13. Súbežný vývin - jedenie, obliekanie, vyzliekanie

PODPOROVANIE POUŽÍVANIE RUKY
- Hrajte sa s dieťaťom s predmetmi z rôznych materiálov a motivujte ho, aby ich bralo do ruky, búchalo s nimi, prehliadalo si ich, skúšalo na čo slúžia.
- Hrajte sa s mokrým a suchým pieskom.
- Hrajte sa s vodou, robte rukami penu, bubliny.
- Hrajte sa s plastelínou, motivujte dieťa k miesenie, vaľkanie, stláčaniu.
- Zmiešajte hrubú múku s vodou a soľou - modelujte z cesta, hrajte sa s nim.
- Porovnávajte povrchy rôznych predmetov, povzbudzujte dieťa k tomu, aby predmety bralo do rúk.
- Hrajte sa dieťaťom vo vani alebo v bazéne - špliechajte vodu rukou.
- Dajte dieťaťu do vody niekoľko malých hubiek na umývanie a motivujte ho, aby ich namáčalo do vody a stláčalo.
- Maľujte s prstovými farbami, kreslite do múky, piesku.

BÚCHANIE A UDIERANIE
- Dávajte dieťaťu k hre predmety a hračky, ktoré pri pohybe, zatrasení, buchnutí vydávajú zvuk - hrkálky, zvonkohry.
- Pripevnite dieťaťu pohybujúce sa hračky na kočík, využite hraciu hrazdičku so zavesenými hračkami - motivujte dieťa, aby do predmetov búchalo, uvádzalo ich do pohybu.
- Ponúkajte dieťaťu rôzne pestrofarebne hračky, papiere, kľúče, hrkálky, hračky, ktoré po udretí vydávajú zvuk.

UCHOPOVANIE
- V každej situácii zabezpečte dieťaťu možnosť takej hry, aby malo možnosť predmetov, hračiek sa dotýkať a brať ich do ruky.
- Veďte dieťa k správnemu, primerane silnému úchopu jednotlivých predmetov tak, aby sa naučili ich držať, aby im nespadli, ale i napr. aby ich nepoškodili. Napr. ponúkajte dieťaťu na úchop pohár, vatu, bublinu.

UMIESTŇOVANIE A PÚŠŤANIE PREDMETOV
- Motivujte dieťa k tomu, aby umiestňovalo predmety na tvrdú plochu alebo, aby ich púšťalo vám do ruky.
- Povzbudzujte dieťa k tomu, aby hádzalo predmety z výšky tak, aby počulo ich dopad na zem.
- Hádžte rôzne predmety do krabičky, plechovky - mince, hračky, korálky, keksíky, cukríky.
- Priviažte nejaký predmet na stuhu alebo povrázok, motivujte dieťa, aby si ho priťahovalo k sebe.
- Hrajte sa s pingpongovými loptičkami - vhadzujte ich do nádob, hádžte na zem.
- Motivujte dieťa, aby vám pomáhalo pri upratovaní hračiek.
- Zadávajte dieťaťu úlohy typu: zober pohár a polož ho na stôl, zober loptu a hoď ju na zem.
- Motivujte dieťa k premiestňovaniu predmetov z jednej krabice do druhej alebo k prenášaniu v priestore.

UKAZOVANIE
Veľmi dôležité je posilňovanie svalstva rúk a prstov. Povzbudzujte dieťa k používaniu prstov a rúk pri najrôznejších činnostiach a aktivitách:
- Hrajte s dieťaťom na klavíri, motivujte ho, aby pri ťukaní na klávesy používalo čím najviac prstov, resp., aby použilo postupne každý prst.
- Učte dieťa používať ukazovák. Dobré ovládanie ukazováka je nesmierne dôležité pre rôzne úkony, napr. aj pre správny úchop pera pri písaní.
- Ukazujte ukazovákom s dieťaťom obrázky v knihe, fotografie. Klaďte mu otázky: Kde je mačička? a motivujte ho, aby vám odpovedalo aj ukázaním obrázku alebo predmetu.
- Prezerajte si knižky, v ktorých po stlačení nejakého tlačidla dieťa počuje nejaký zvuk.
- Zabezpečte dieťaťu hračky s tlačidlami, gombíkmi. Napr. pokladne, autá, ktoré sa po stlačení gombíka dajú do pohybu.
- Pokúste sa zabezpečiť dieťaťu starý typ telefónu, na ktorom sa vytáčajú čísla, aby si mohlo takto cvičiť svoje pršteky a rozvíjať jemnú motoriku.
- Fúkajte bubliny a motivujte dieťa, aby ich praskalo 1 prstom.
- Kreslite jedným prstom na zahmlené sklo, do mokrého alebo suchého piesku, snehu, múky.
- Hrajte sa s plastelínou alebo s cestou. Motivujte dieťa, aby hmotu stláčalo, miesilo, robilo doň prstom diery.
- Skúšajte si prstové bábiky, maňušky.
- Navliekajte dieťaťu rôzne rukavičky.

SPRÁVNY ÚCHOP
- Odporúčame začínať s ľahkými predmetmi, ktoré dieťa ľahko chytí do ruky a postupne ponuku obohacovať o predmety ťažšie, menšie alebo väčšie.
- Stavajte s dieťaťom veže, komíny z kociek, stavebnice, pohárov, gombíkov, mincí, krabičiek, knižiek- proste z akýchkoľvek predmetov, ktoré doma máte a sú vhodné na tento typ hry.
- Nacvičujte vkladanie malých častí stavebníc, krabičiek, malých hračiek, skladačiek do krabičiek.
- Vystrihnite si obrázky zvierat, nakreslite na papier rybník alebo hospodársky dvor, či ZOO a motivujte dieťa k uchopovaniu obrázkov a umiestňovaniu na plochu.
- Nakreslite dieťaťu obľúbený obrázok - auto, zviera, bábiku a motivujte ho, aby ho polepilo drobnými časťami lesklého papiera alebo drobnými nálepkami. Ak dieťa nevie rešpektovať okrajovú líniu a lepí aj cez čiary, predíďte tomu tak, že na obrysy čiary nalepíte vlnu alebo tenký povrázok a to dieťaťu učí okraj a nebude lepiť mimo neho.
- Hrajte sa so suchými zipsmi, nálepkami a samolepkami. Motivujte dieťa k odliepaniu, zaliepaniu.
- Cvičte s dieťaťom zasúvanie alebo umiestňovanie predmetov do im určeným otvorom. Existuje veľa hračiek, v ktorých dieťa vkladá napr. geometrické tvary do vyrezaných otvorov. Takúto hračku si môžete vyrobiť aj vy doma - vyrezať otvory na kartóne, zatváracej krabici.
- Púšťajte autá, malé loptičky či guličky rôznymi tunelmi, rolkami. Napr. zrolujte väčší výkres - vytvorte tunel, položte ho na zem alebo stôl a povzbudzujte dieťa ku kotúľaniu rôzne malých predmetov.
- Na nácvik správneho úchopu je nevyhnutné využívať všetky bežné činnosti, ktoré zvládne robiť aj dieťa. Nerobte všetko za dieťa, ale nechajte ho - ono to tiež zvládne. Napr. ukladanie kníh do police, ukladanie hračiek na miesto, skladanie odevu, zbieranie kariet zo zeme, prezeranie obrázkov, kníh, časopisov, fotografií, ukladanie príboru.
- Hrajte sa na obchodníkov - s hracími mincami, žetónmi, kruhmi z tvrdého papiera  - vhadzujte ich do pokladničky, vyberajte ich z pokladne, atď.
- Motivujte dieťa k hre so skladačkami či puzzle.
- Hrajte sa s hračkami, ktoré fungujú po natiahnutí. Povzbudzujte dieťa, aby ju naťahovalo a uvádzalo do pohybu.
- Otvárajte, zatvárajte dvere, krabice, fľaše.
- Hrajte sa na opravárov - skúšajte, otáčajte kohútikom či tečie voda, otáčajte s hracími kliešťami.

KRÚTENIE A OTÁČANIE
- Zatvárajte a otvárajte fľaše so závitom, stláčajte gombíky na hračkách.
- Hrajte sa s loptou.
- Hrajte sa s kartičkami - pexeso, otáčajte karty, obrázky.

TRÉNING OBOCH RÚK
- Motivujte dieťa k prekladaniu si predmetu z jednej ruky do druhej.
- Podávajte dieťaťu predmety a hračky tak, aby ste vždy boli pred ním, aby si dieťa samo mohlo vybrať, ktorou rukou si predmet zoberie.
- Hrajte sa s vodou a pieskom. Prelievajte, presýpajte, špliechajte sa - povzbudzujte dieťa k používaniu oboch rúk.
- Hádžte a chytajte veľkú loptu alebo si ju kotúľajte po zemi, pred sebou.
- Využívajte stavebnice, skladačky - motivujte dieťa k používaniu oboch rúk.
- Využívajte bežné, denné situácie. Napr, pri varení - dajte dieťaťu misku, varechu a povzbudzujte ho, aby jednou rukou držalo misku a druhou miešalo.
- Kúpte, češte, neskôr obliekajte, vyzliekajte bábiky.
- Fúkajte bubliny z bublifuku a povzbudzujte dieťa, aby ich praskalo tlesknutím oboma rukami.
- Hrajte na rôzne hudobné nástroje - klavír, zvonkohra, bubon, triangel. Dbajte na to, aby dieťa používalo obe ruky.
- Skúšajte trhať papier na rôzne veľké časti a to tak, že dieťa si jednou rukou papier pridŕža a druhou ho trhá.

KRESLENIE A PÍSANIE
- Kúpte dieťaťu trojhranné pastelky, ktoré zabezpečujú správny úchop.
- Používajte rôzny grafický materiál - farbičky, kriedy, vodové farby a štetce.
- Kreslite nielen na papier, ale i do vody, piesku, múky, snehu, cesta, plastelíny, peny.
- Nasypte piesok na farebný papier a motivujte dieťa k presúvaniu piesku po papieri prstami, dlaňami.
- Maľujte štetcom, prstami.
- Pri kreslení farbičkami dbajte na vhodný a správny výber farbičiek - nevyberajte také, pri ktorých treba veľmi tlačiť a zanechávajú veľmi slabú a tenkú stopu.
- Dbajte nielen na správny úchop pri kreslení, ale aj na sedenie, vzdialenosť hlavy, polohu rúk, uvoľnenie svalstva.
- Počas kreslenia zaraďujte kratučké hry s cieľom prekrvenia organizmu, uvoľnenia svalstva. Hrajte sa riekanky, zatancujte si alebo oddýchnite pri relaxačnej hudbe.

NALIEVANIE, PRELIEVANIE
- Pri kúpaní doprajte dieťaťu hru s vodou - dajte mu do vody rôzne nádobky, hračky, hubky a motivujte ho, aby vodu naberalo, nalievalo, vylievalo, prelievalo.
- Zapájajte dieťa do polievania kvetov v byte.
- Hrajte sa s dieťaťom na čajovňu, dovoľte mu nalievať studený čaj do pohára.

STRIHANIE
- Kým začnete strihať - ponúkajte dieťaťu hubku a motivujte ho, aby ju namáčalo do vody a vytláčalo z neho vodu.
- Zabezpečte dieťaťu detské kliešte a povzbudzujte ho k ich otváraniu a zatváraniu.
- Na začiatku dajte dieťaťu na strihanie len malý papier - bude sa mu lepšie uchopovať, držať a strihať.
- Nastrihajte dlhé pásy papiera a motivujte dieťa, aby ho postrihalo na malé časti a to tak, že si jednou rukou bude pridŕžať papier a druhou bude strihať.
- Postupne dieťaťu zväčšujte papier alebo rozširujte pruhy, ktoré má strihať.
- Nakreslite na papier hrubú čiaru a povzbudzujte dieťa, aby strihalo po nej.
- Vystrihujte rôzne obrázky z časopisov a vytvárajte si vlastnú obľúbenú knihu, časopis - obrázky si dieťa nalepí.

SÚBEŽNÝ VÝVIN - jedenie, obliekanie, vyzliekanie
- Spočiatku učte dieťa jesť prstami. Motivujte ho, aby si bralo do prstov nalámané sušienky, nakrájaný chlebík, syr, ovocie, zeleninu.
- Jedenie lyžicou, ako i pitie z pohára spočiatku realizujte formou vedenia ruky. To znamená, že dieťa si drží lyžicu, pohár, no vy mu pomáhate naberať a jesť.
- Postupne sa snažte pomoc zmierňovať až dosiahnuť samostatnosť dieťaťa v jedení.
- Jedenie s lyžicou. Začnite s jedlom, ktoré sa ľahlo naberá z taniera. Napríklad s jedením termixov, tvarohových krémov - potravín, ktoré sú hustejšie, no nenaberajú sa ťažko.
- Naberanie trénujte nielen pri jedení, ale aj pri hra s pieskom, vodou.
- Zabezpečte dieťaťu misky, taniere, ktoré sa prisajú o podložku a nepohybujú sa po stole.
- Spočiatku dieťaťu naberajte stravu do malých misiek, ktoré majú čo najkolmejší okraj - aby mu jedlo nepadalo na stôl.
- Pri každej príležitosti siahnite po vidličke a povzbudzujte dieťa, aby si ňou napichovalo ovocie, zeleninu, zemiaky.

V prípade, že má vaše dieťa VÝRAZNE OSLABENÚ JEDNU STRANU alebo celkovo HORŠIU MOTORIKU:
- Hračky a všetky obľúbené predmety ukladajte a umiestňujte k dieťaťu práve tak, aby ich bolo nútené uchopiť slabšou rukou alebo ich dávajte na slabšiu stranu tela, aby bola dieťa prostredníctvom hry motivované sa hýbať, naťahovať, danú vec chytiť.
- Pri jedení dávajte dieťaťu do ruku aj vidličku, ale aj nožík, prípadne niečo iné - aj keď bude jesť len jednou rukou, dôležité je, aby aj v druhej ruke niečo muselo držať a tak si vlastne precvičuje drobné svalstvo rúk.
- Motivujte dieťa, aby si hračky podávalo z ruky do ruky.
- Dajte dieťaťu nejakú tvárnu hračku - mäkkú loptičku, plastelínu, stláčacie hračky a zabezpečte, aby ju uchopovalo a stláčalo najmä slabšou rukou.
- Na silnejšiu ruku navliekajte dieťaťu sáčok, vrecúško, ponožku, čiapku - hrajte sa na "Polepetka" a povzbudzujte ho k tomu, aby si ich slabšou rukou dávalo dolu.
- Dbajte na to, aby dieťa používalo obe ruky a cvičte slabšiu ruku v každej situácii.

POSILŇOVANIE SVALOV V OBLASTI RAMIEN PRE PODPORU OVLÁDANIA RUKY
- Povzbudzujte dieťa k lezenie cez tunely, úzke priestory -  vytvorte si ich doma z karimatky, kresiel - dieťa lezie pomedzi ne.
- Motivujte dieťa k zotrvaniu v kľaku na štyroch - hrajte sa na zvieratká.
- Zdvíhajte ľahké predmety nad hlavu - krabice, knihy.

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
Maruš11
Maruš11 5. 4. 2020

super

Odpovědět
avatar
Alena Otilová 12. 12. 2018

Plastelínu si naše děti taky hodně oblíbily. Koupili jsme tuto: https://hrackyzadobrekacky.cz/interaktivni-a-naucne-hracky/naucne-hracky/plastelina-playme-8-barev-7z2k . Vyrábíme z toho různé zvířátka, ovoce atd. S dětmi se u toho vždy dlouho zabavíme.

Odpovědět
gustawka
gustawka 15. 11. 2015

super

Odpovědět
Amanda
Amanda 15. 11. 2015

Odpovědět

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
90 333
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení

Chci odebírat novinky na svůj email.