Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

avatar
Michaela Nováková
Vloženo 11. 6. 2016
Líbí se mi

JAKÉ ZVÍŘE V SOBĚ UKRÝÁVÁTE? INDIÁNSKÁ TOTEMOVÁ ZVÍŘATA: BOBR, DATEL, HAD, HAVRAN, HUSA, JELEN, LOSOS, MEDVĚD, SOKOL, SOVA, VLK, VYDRA

avatar
Michaela Nováková
Vloženo 11. 6. 2016
Líbí se mi
JAKÉ ZVÍŘE V SOBĚ UKRÝÁVÁTE? INDIÁNSKÁ TOTEMOVÁ ZVÍŘATA: BOBR, DATEL, HAD, HAVRAN, HUSA, JELEN, LOSOS, MEDVĚD, SOKOL, SOVA, VLK, VYDRA

JAKÉ ZVÍŘE V SOBĚ UKRÝÁVÁTE? INDIÁNSKÁ TOTEMOVÁ ZVÍŘATA: BOBR, DATEL, HAD, HAVRAN, HUSA, JELEN, LOSOS, MEDVĚD, SOKOL, SOVA, VLK, VYDRA

   JAKÉ ZVÍŘE V SOBĚ UKRÝÁVÁTE? INDIÁNSKÁ TOTEMOVÁ ZVÍŘATA: BOBR, DATEL, HAD, HAVRAN, HUSA, JELEN, LOSOS, MEDVĚD, SOKOL, SOVA, VLK, VYDRA

BOBR 

Lidé s totemovým zvířetem Bobra mají pevný charakter. Bobr je zemský živel, symbolizuje tvořivost, šikovnost, soběstačnost. Pro indiány byl důležitým posvátným zvířetem. Lidé-Bobři bývají rozhodní, vytrvalí, neschází jim pevná vůle, přesně vědí, co chtějí. Jejich sebevědomí může často vést k neústupnosti, zaujatosti, pedantství. Hlavním rysem Bobra je síla a energie, vytrvalost, usilovnost, vážnost, sebejistota. Bobr dovede dřít jako mezek, jeho činorodost mu může každý závidět. Moc toho sice při práci nenamluví, zato se umí pořádně ohánět, každý šéf by si mohl gratulovat, pokud by měl Bobra na pracovišti. Dobře se uplatní ve všech profesích, vše, co započne, většinou dovede do úspěšného konce. Je velmi odolný vůči stresu, má schopnost být produktivní ve všech směrech života. Většinou, se nerozčiluje, vše řeší s rozvahou. Nezalekne se žádné překážky, životní zkoušky, které ho potkají, řeší s ledovým klidem. Bez výhrad pro něj platí heslo -„spěchej pomalu". K životu přistupuje velmi racionálně, stojí oběma nohama pevně na zemi. Bobr dokáže být obratný při komunikaci, neschází mu zručnost, ke všemu přistupuje s neobyčejnou  lehkostí, na život je dobře připravený. Není však radno pouštět se s ním do křížku. Nesnáší, když mu někdo odporuje, je těžké ho o čemkoli přesvědčit. Pokud mu někdo stojí v cestě, všechno smete, nikdo nemá proti němu šanci, z boje vyjde vždy jako vítěz. S dlouhotrvající leností se u Bobra těžko setkáte. Umí sice v tempu polevit, ale jedná se spíše o výjimečný jev. Bobr bývá rozhodný, velmi podnikavý, umí přiložit ruku v podobě dvanácti zvířat, jež lze vnímat jako obrazy lidské duše a povahy. Toto totemové zvíře člověku pomůže lépe pochopit sám sebe, představuje určitou cestu k sebepoznání. Dobře zná svou cenu. Peníze pro něj představují velkou jistotou, stabilitu, jeho materialistický pud ho při hledání zisku dokáže vyhecovat k maximálním výkonům. Peněz si však umí vážit, utrácí je velmi uvážlivě, přesto ke svým nejbližším dokáže být velmi štědrý a velkorysý. Šetrnost Bobra má čistě racionální charakter. Nelibuje si v luxusu, upřednostňuje však kvalitu před kvantitou. Ani ve hraničních otázkách nelze Bobrovi upřít skvělé kombinační schopnosti, vyhraněnou ostrou logiku.  Pokud jde o rodinné vazby, lásku - člověk Bobr patří k věrným partnerům, spolehlivým přátelům. Vůči druhým lidem je však u nich zakořeněna nedůvěra, určitá opatrnost. Své okolí bere takové, jaké je, a proto nalézá přátele napříč všemi společenskými vrstvami. l k milostným vztahům přistupuje Bobr velmi vážně, o své blízké dokáže dojemně pečovat, přinášet obrovské oběti. Čemu by se však měl bobr naučit - to je dávat najevo své city, otevřeně hovořit o tom, co se v jeho duši odehrává, nerad totiž dává nahlédnout do svého nitra.

 RADA PRO BOBRA: Bobři-workoholici by se měli naučit více odpočívat, občas si vyhodit z kopýtka. 

___________________________________________________________________

DATEL

Lidi s totemovým zvířetem Datla ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, duševno), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). In­diáni spatřovali v lidech zrozených v totemu Datla léčitele a mocné uzdravo­vatele. Byli přesvědčeni, že pomáhají stejně jako datel, jenž zbavuje strom nemoci zevnitř a zabíjí škůdce, kteří jsou zavrtáni hluboko v kmeni. Příčiny neduhů má Datel objevit díky citu, empatii a umění naslouchat.

Nepřehlédnutelná je pro Datla citlivost, ne však ve smyslu slabosti. Naopak jde o silnou osobnost, která dokáže jít vytrvale za svým cílem. Mnohé mu v životě nespadne do klína snadno, vše si musí tvrdě odpraco­vat a vydřít. Nikdy by ale nepřiznal, že něco nezvládá. Vždy se snaží dávat důraz na detaily, maličkosti, rozhodně mu nelze upřít svědomitost, poctivost, někdy až sklon k perfekcionismu. Nepřehlédnutelná je u něj přehnaná opatrnost, popudlivost a nedůvěři­vost, které pramení z jeho neustálých obav z vnějšího světa. Sami o sobě neustále pochybují a nevěří si. Se svým trápením se ale uza­vírají do sebe, nemají v po­vaze si někomu stěžovat, o sobě neradi hovoří. Díky své plaché povaze si kolem se­be vytvářejí jakýsi ochranný kruh, do něhož málokoho pustí. Přesto dbají o harmo­nické vztahy s okolím, často by se rozdali, jen aby všech­no kolem nich klapalo, dob­ře šlapalo a bylo v pořádku. Pokud se dostane Datel do konfliktu, nesváry n velmi těžce, raději sklon hlavu a udělá první krok k usmíření. Datel se rád cítí potřebný, s velkým sebe­zapřením dokáže pomáhat druhým, bývá výborným a spolehlivým přítelem. Často se stává terčem lidí, kteří se ho snaží využívat. Raději pomáhá, než by pomoc od někoho přijal. Kdo Datlovi jednou ublíží, ztratí nená­vratně jeho důvěru, protože si dlouho pamatuje každou křivdu, nespravedlnost, úhonu.

Datel touží po bezpečí svého domova. V lásce upřednostňuje stálý vztah založený na důvěře a citech, má silné rodičovské pudy. Když se zamiluje, je otevře­ný, plný lásky, do vztahu se většinou vrhá po hlavě. Jeho prioritou je za každých okolností zajistit si klid, har­monii, své blízké zahrnout láskyplnou péčí. Jeho sta­rostlivost ale může někdy přerůst až do přehnaného opatrování, přílišné péče, což se ne vždy může setká­vat s pochopením. Měl by se však snažit o vnitřní vy­rovnanost, potom dosáhne v partnerském vztahu mno­hem větší spokojenosti.

RADA PRO DATLA: 
Datel se musí naučit říkat ne, aby okolí nezneužívalo jeho dobroty.

___________________________________________________________________

HAD

Hady ovlivňuje je vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno), vládne jim západní vítr (cítění, vnímání, empatie). Lidé - Hadi - jsou velice spontánní bytostí. Umí se báječně přizpůsobovat každé situaci, v žádné společnosti se neztratí. Vyznačují se rozhodností, bystrostí, neschází jim odvaha, mohou se spolehnout na svou intuici. Hady provází po celý život jistý neklid. Pro své okolí mohou být někdy velkým tajemstvím, plni rozporů. Přestože se chtějí chovat co nejnápadněji, přívětivě, působit vstříc-ně, jako by se nedokázali zcela uvolnit, žijí v jisté křeči. Bývají to dobří pozorovatelé života. Mají rádi změny, které dokáží skvěle využívat, napřít svou energii správným směrem. Jestliže si něco usmyslí, těžko je někdo přesvědčí o jiném názoru, neradi přistupují na kompromisy. Nacházet v jakékoli životní oblasti zlatou střední cestu může být pro Hady velmi obtížné, všechno chtějí dělat naplno, intenzivně, zkrátka buď, anebo. Je dobré s nimi udržovat dobré vztahy, neboť když si je znepřátelíte, dokážou být krutí, nic neodpouštějí. Dobře si pamatují každou urážku, nespravedlnost, špatné zacházení. Kdo si získá Hadovu důvěru, záhy zjistí, že jde o oddané bytosti, které se nezdráhají pomoci všude tam, kde je to zapotřebí. Je-jich velkou předností je silně vyvinutý pozorovací talent, mnohé věci umí neuvěřitelně předvídat. Jsou vynalézaví a záleží jim na maličkostech. Žijí si ve svém vlastním světě, ale přitom jsou to citově založení jedinci, kteří umí stejně vášnivě milovat jako nenávidět. Pozor, mají však sklony k panovačnosti, nesnáší jakékoliv omezování. Představivost, bohatou fantazii, postřeh, nevšední vnímavost - to vše nelze Hadům upřít. Překážky rozhodně nejsou něčím, co by je zastavilo na cestě vpřed. Skrývají v sobě nevyčerpatelnou energii, vyznačují se ambiciózností, tvořivostí, ale také určitou svéhlavostí. Rádi si vyslechnou lichotky, kompromisy ovšem nejsou nic pro ně. Nesnášejí kibicování, kritiku, když jim někdo mluví do jejich činů, do života, dokážou být hodně umínění, silní a hrdí. Chtějí kráčet svojí vlastní cestou, obvykle nemají strach před novými výzvami, které je na životní cestě potkají. Hadi bývají ohnivými milenci, své soukromí si pečlivě střeží. Charakteristické jsou pro ně stabilní vztahy. Upřít jim nelze velkou dávku žárlivosti, ve svém nitru někdy skrývají mstivost. Když chtějí zničit protivníka, neberou na nikoho ohledy, nemají slitování, za svými cíli dokážou jít odhodlaně, tvrdohlavě, jsou velice vytrvalí.

RADA PRO HADA. Naučte se poslouchat rady přátel, nebuďte ke svému okolí tolik podezřívaví.

___________________________________________________________________

HAVRAN

Lidé s totemovým zvířetem Havranem jsou lidé velmi společensky založení. Havrani znamenali pro Indiány tvora s velkou duší. Příznačné jsou pro tyto osoby touha po harmonii, snaha vyhýbat se pokud možno veškerým zbytečným extrémům. Havrani vynikají diplomatičností, objektivitou, schopností naslouchat druhým a zaujímat nestranné stanovisko. K životu potřebují vzrušení, snadno navazují kontakty, ve společnosti se cítí sebejistě, rádi dávají o sobě vědět. Jsou to lidé otevření, komunikativní, pro slovo nejdou daleko, samota není nic pro ně. Působí jako nezávislé, charizmatické, svobodomyslné osobnosti s velkými ideály. Co jim nevyhovuje, překáží, toho se dokáží velmi rychle a bez zbytečných emocí zbavit. Neschází jim smysl pro humor, v jejich společnosti nikdy není nuda, k životu potřebují kolem sebe dostatek lidí. Konfliktním situacím se Havrani vyhýbají jako čert kříži, hádat se s nimi je skoro nemožné. Pokud dojde k ně-jaké vyhrocené situaci, krizi, vždy se snaží najít rychlou cestu, jak věci urovnat, najít schůdné řešení. Dokáží diskutovat na jakákoliv témata, svůj styl vyjadřování přizpůsobí momentální situaci a společnosti, v níž se právě nacházejí. Když Havrany po-tkají životní porážky, krize, nějaká trápení, umí se z nich velmi rychle otřepat hrdě zdvihnout hlavu a kráčet za novým cílem. Pokud jde o milostné záležitosti, lásku, nebrání se dobrodružství, velmi rychle se přizpůsobí novým podmínkám, snaží se vyrovnat sami se sebou. Havrani musí mít po svém boku dostatečně tolerantního partnera. K životu potřebují hodně prostoru, a jestliže by se je snažil někdo omezovat, chtěl jim, obrazně řečeno, přistřihnout křídla, se zlou by se potázal. Někdy stačí málo, aby se rozhodli z partnerského vztahu vy-couvat, udělat za minulostí tlustou čáru. Když narazí na správný protějšek, který jim poskytne dostatek svobody, stávají se z nich skvělí partneři, kteří milují vášnivě a s hlubokým citem, soužití ve dvojici může být šťastné. I když je pro ně charakteristická spolehlivost, občas mají sklony k lehkovážnosti. Havrani mívají estetické cítění, velký smysl pro spravedlnost, občas je třeba držet na uzdě jejich přebujelou ctižádostivost a sklony k ješitnému velikášství. 

RADA PRO HAVRANA: Naučte se rozumně nakládat se svojí energií. Štěstí by se mohlo obrátit proti vám, pokud budete namyšlení, pyšní, sobečtí, netrpěliví. 

___________________________________________________________________

 

HUSA

Lidi Husy ovlivňuje zemský živel (stabilita, racionální přístup, řád, cílevědomost), vládne jim pak vítr severní (uzdravení, obnova). Těžkopádný a pomalý pták, tak si mnozí představují husu. Lidé - Husy - bývají zdrženlivé bytosti, ale rozhodně jim neschází vytrvalost, energie, pevná vůle, disciplína. Díky těmto charakterovým vlastnostem se nikdy nevzdávají, ať už jejich cíl bývá jakýkoliv, většinou na něj dosáhnou. Upřít jim nelze smysl pro praktičnost, svědomitost a cílevědomost. Nositelé tohoto znamení dokážou překvapit ohromnou silou, odhodláním, s jakým přistupují k životu. Navzdory tomu, že se v životě musí poprat se spoustou překážek a mnohdy si sáhnout na úplné dno, nikdy se nevzdávají. Z porážek si umí vzít ponaučení, rychle se vzpamatují a pokračují odhodlaně dál ve vytyčené cestě. Spíš než se spontánní reakcí a okamžitým rozhodnutím se u Hus setkáme s analytickým myšlením. Precizně všechno promýšlejí, zvažují všechna pro a proti. Husy chtějí všechno zvládat dokonale, bývají to perfekcionisté. Raději se soustředí na jednu záležitost, kterou dotáhnou do konce, než na deset nedořešených věcí. Pokud se Husám nedaří, dokáží  být pořádně tvrdohlavé. Jsou to ctižádostiví jedinci, kteří jsou schopni se vyškrábat hodně vysoko. Neupínají se k ideálům, nebývají snílky, ale ve všech oblastech života stojí oběma nohama na pevné zemi. Jsou to realisté, kteří ve všem hledají systém a řád. Nemají rádi stres a shon, v takovém případě bývají roztěkaní, náladoví, spěch jim nedělá dobře. Pokud jde o mezilidské vztahy, lásku, navenek mohou Husy působit jako emočně chladní jedinci. Není to však proto, že by takovými skutečně byli, jen si cestu k druhým lidem, okolí, hledají pozvolna, svoje city nedávají najevo. Co se jim jednou podaří získat, to si bedlivě střeží. Narazit by mohl každý, kdo by Husu chtěl předělávat. Potřebuje porozumění. Křivdy, nespravedlnost, lži velmi těžko odpouští. Jako životní partner se Husa projevuje coby spolehlivý, věrný, oddaný člověk, jenž bude své blízké ochraňovat a postará se o dobré materiální zázemí. V rodině Husy většinou zaujímají pozici silnějšího partnera a očekávají, že se jim druzí podřídí a přizpůsobí.

RADA PRO HUSU: Život není jen o povinnostech a práci, nechtějte být za každou cenu dokonalí. Pracujte na tom, abyste byli šťastnější, nezapomínejte odpočívat. 

___________________________________________________________________

 

JELEN

 Jelen byl pro indiány posvátným zvířetem zasvěceným slunci, pánem lesů. Vyznat se v Jelenech bývá někdy tvrdým oříškem. Jsou nepopsatelní, neodolatelní, dokáží si své okolí snadno získat samotným vzhledem, úsměvem, šarmem. S lehkostí navazují kontakty a nové známosti, rádi se předvádějí. Často skrývají svoje skutečné pocity, přetvařují se, mění svoje názory i chování. Co platilo včera, před hodinou, může být v každém okamžiku docela jinak. K charakteristickým rysům Jelenů patří nesmírná zvědavost, proměnlivost, náladovost, neposednost. Ve společnosti Jelenů se nikdy nebudete nudit. Stereotyp není nic pro ně, rutina v nich vyvolává pocit vězení, z něhož není úniku. Nechtějí být nikým omezováni, proto se snaží o uchování vnitřní svobody. Jeleni jsou velmi společenští, vtipní, srdeční, výřeční, perfektní vyjednavači. Rychle se nadchnou pro něco nového, co se snaží okamžitě prozkoumat, ale často sklouzávají jen po povrchu věcí. Schází jim do úspěšného konce trpělivost, schopnost dotahovat věci do konce, setrvat u problému, na to nejsou příliš stavění. Nepotrpí si na klepy. Dominantními znaky lidí ve znamení Jelena jsou tvořivost, bystrý rozum, inteligence. Jelen se má rád, umí sám sebe pochválit, své chyby si nepřipouští. Vyplývá to z Jelenova životního stylu. Chce být svobodný - přebíhat z „pastviny na pastvinu". Pokud se Jelen dostane do konfliktu, jeho cílem je, aby z boje vyšel jako někdo, o kom nelze říct nic špatného. Nepřátelství dokáže vycítit na dálku. Když jde do tuhého, snaží se elegantně vykličkovat. Když ho někdo kritizuje, najde spoustu výmluv, je neustále připraven k obraně nebo k útoku. Jeleni mají skvělou vyřídilku, geniální verbální schopnosti. Každého si snadno omotají kolem prstu. Chtějí být jedineční, neustále středem pozornosti, potřebují se před někým předvádět. I v partnerském vztahu ale chtějí žít svobodně. Negativním rysem je přelétavost, nestálost, žárlivost.

RADA PRO JELENA: Občas sami sobě nastavte zrcadlo. Zbytečně nic nedramatizujte a nepřikrášlujte!

___________________________________________________________________

 

LOSOS

Zrozence lososa ovlivňuje ohnivý živel (aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim pak vítr jižní (cítění, vnímání, empatie). Předností těchto lidí je jejich vnitřní síla, nezdolná energie. Mají obrovské sebevědomí, které nelze přehlédnout, sympatie a důvěru budí jejich velkorysost. Okolí se však někdy nemusí zamlouvat jejich nadřazenost, iluze neomylnosti a dokonalosti. Každý nepřekonatelný problém se pro ně stává jakousi výzvou. Často se projevuje jejich panovačnost, dávají na odiv svou výjimečnost, kritiku špatně snášejí. Losos rád rozkazuje a na veškerých svých příkazech bezpodmínečně trvá. Že ho ostatní poslouchají, považuje za stejně normální a běžné, jako to, že každý, kdo se dotkl jeho sebejistoty, bude tvrdě potrestán. K lidem, kteří se ho nikdy nepokoušejí zpochybňovat či dokonce popírat, dokáže být Losos laskavý a velkodušný. Z „lososových lidí" se za časů dávných indiánů stávali velitelé loveckých či bojových výprav. Životní energie z nich doslova prýští, aktivita je pro ně typická, a to ve všech životních oblastech. Neměli by však zapomínat radit se s ostatními, dát druhým prostor, nevnucovat své názory, i když jsou o nich Lososi absolutně přesvědčení. Měli by se naučit ovládat své emoce, „citové výbuchy", nemyslet si, že se svět bude točit tak, jak chtějí oni. I v partnerském soužití se projevuje snaha tohoto znamení poroučet, vládnout, mít navrch, dokazovat své schopnosti. S city si umí Losos pohrávat, pokud se však vztah stane vážným, je ochoten odevzdat celé své srdce a partnera neskonale hýčkat. Na oplátku žádají přímé jednání, otevřenost je jim nadevše. Když Lososa někdo zklame, nedokáže se dlouho zlobit. Odpustí, když cítí, že viník svého činu upřímně lituje. Pofouká si rány a zase míří ve svých vodách mrštně vpřed. Ovšem pozor - budete-li zpochybňovat jeho dovednost, talent, schopnosti - pak tvrdě narazíte. To ho dokáže pořádně zranit. Losos potřebuje neustále připomínat své úspěchy a výjimečnost. I když navenek působí jako silná osobnost, ve svém nitru je toto znamení zranitelné a velmi citově založené.

RADA PRO LOSOSA: Losos musí občas potlačit svou nadřazenost, dát prostor ostatním, uvědomit si, že neomylný a dokonalý člověk neexistuje.


___________________________________________________________________

MEDVĚD

Pro Medvědy je typická obratnost, rozvážnost, obrovská síla. Tyto lidi ovlivňuje zemský živel. Ten jim dodává racionální pohled na svět, praktičnost, stabilitu, cílevědomost, ale také stálost názorů. Medvěda mohou mnozí vnímat jako neobratné, těžké, lenivé zvíře. Pro indiány byl ale symbolem rychlosti, síly a neohroženosti. Navzdory svému chladnému vyzařování pod tvrdou skořápkou shledáme měkké jádro. Lidé s tímto totemem ne-touží po životě ve skupině, dokážou se dost dobře o sebe postarat sami, jsou to odvážní požitkáři. Nikdy nepochybují o svých kvalitách, umí tvrdě pracovat, cílevědomě kráčet za svými sny a cíli. V profesním živo-tě nelze u Medvědů přehlédnout jejich obrovské nasazení, pracovitost, spolehlivost, mají sklon k workoholismu. Dokážou se přizpůsobit jakékoli situaci, sympatie okolí si získávají poctivostí, důvěryhodností, loajalitou. Charakteristické je pro Medvědy všechno si dopředu připravit, naplánovat, nemají rádi nečekaná překvapení a náhody, se schopností improvizace na tom nejsou nejlépe. Když musí reagovat neodkladně, jejich výkon nebývá příliš efektivní. Mají rádi pořádek, někdy věnují až přehnanou pozornost tomu, aby dosáhli ve všech oblastech dokonalé harmonie. Problém mohou mít Medvědi s kritikou, tu velmi neradi slyší. Jestliže s něčím nesouhlasí, něco se jim ne-líbí, nemají problém s tím, dát to najevo. U mnohých lidí tím ztrácejí na oblíbenosti. Faleš, přetvářka, intriky — to není nic pro Medvědy. Potrpí si ve všech ohledech na detaily, bývají to perfekcionisté, kteří o svých schopnostech málokdy pochybují. Vždycky si stojí za svým, ale pokud se mají rychle rozhodnout, k něčemu se vyjádřit, chvíli jim trvá, než zaujmou nějaké stanovisko. Sympatie opačného pohlaví si Medvědi získávají svou dobrosrdečností, ale ne vždy jsou ochotni odkrýt své skutečné pocity. Samotářský život jim nečiní velké problémy, do manželství, partnerského vztahu ale vstupují po zralé úvaze. Bývají věrní a oddaní, ke svým blízkým velmi zodpovědní, ale také nároční, stejně jako sami na sebe.

RADA PRO MEDVĚDA: Všechno sami nezvládnete, občas potřebujete pomoc druhých lidí. Buďte více tolerantní, naučte se chválit! 

___________________________________________________________________

 

SOKOL

Lidi Sokoly lze označit jako dravce. Toto znamení ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, vůle, činy), vládne mu východní vítr (cílevědomost, intuice, učení). Jejich osud je poznamenán častými změnami. Jakmile si vytýčí nějaký cíl, s odhodláním se za ním vydají a nic je nedokáže odradit od zarputilého a tvrdohlavého postupu vpřed. Díky spontánnosti, často zbrklosti, někdy startují vícekrát než uloví. To však Sokola neodradí od dalších vzletů. Sokol symbolizuje moc, královskou důstojnost a ušlechtilost. Lidé narození v tomto znamení velmi snadno a rychle chápou, jsou přesní, mají vynikající pozorovací a organizační schopnosti. Ve svůj um a schopnosti neoblomně věří, nikdy o nich nepochybují, jejich sebedůvěra a touha vyniknout jsou bezbřehé. Často nedokáží rozeznat hranici svých možností a přepínají se přes únosnou míru. Nemají pochyb o tom, že se úspěch dříve či později dostaví. Při rychlosti svého letu to však může někdy bolet. Ve snaze za každou cenu prosadit své názory, postupy, směr se často dostávají do konfliktů s druhými lidmi. Rozzuřit Sokola nebývá pro jeho okolí těžké. V takovém případě kolem sebe dokáže pořádně kopat, kousat. Jsou to aktivní, činorodí a zároveň ve v každém svém počínání svědomití jedinci. Obvykle jim nedělá problémy opět vstát a pustit se znovu do boje, dosáhnout za každou cenu, co si předsevzali. Navzdory možnému riziku kráčí za svou metou hlava nehlava. Nelze se pak divit, že opakují stále stejné chyby, dopouštějí se stejných omylů.

Osoby narozené v totemu Sokolu nesnášejí přetvářku, lenochy, prospěcháře. Mají rádi otevřenou, férovou hru, přitom sami jsou velmi inteligentní, mazaní, jen tak si na ně někdo nepřijde. Rozhodně jim nelze upřít smysl pro povinnost. Patří ke spolehlivým zaměstnancům, kteří se dokáží vybičovat k maximálním výkonům, svoji práci odvádí v té nejlepší kvalitě, je na ně stoprocentní spoleh-nutí. Stávají se z nich špičkoví manažeři, nekompromisní bankovní úředníci na vysokých postech, spolehliví státní zaměstnanci. Jediné, co může Sokola zastavit, je jeho vlastní netrpělivost, občasný sklon příliš rychle a zbrkle dotahovat věci do konce. Tehdy jeho nadšení a zápal pro věc pohasínají stejně prudce, jak před tím vzplály. Občas může působit sobecky, lze mu vytýkat, že ne vždy s dostatečnou pozornosti naslouchá druhým, musí se učit dialogu. U Sokolů se nevzácně setkáme s tím, že se chovají ke každému jako k sobě rovnému, nelámou si hlavu s tím, kdo zastává jakou pozici v profesi, kam až se v kariéře dostal, s každým si porozumí. Sokolí lidé vystupují v roli lovce, nemají čas čekat na svou kořist. I v lásce se projevuje jejich přímočarost a vášnivost. K milostným záležitostem přistupují bez oklik, jdou přímo k věci. Jsou to milující partneři, kteří potřebují své zázemí, pocit, že se mají kam vracet. Jejich péče o rodinu je láskyplná, zodpovědná, i k přátelům se chovají loajálně. Nešetří lichotkami a uznáním, jestliže si je opravdu zaslouží. Ale i na své nejbližší se dokážou snadno rozhněvat, citelně dát najevo svoji nelibost, nesouhlas, jiný názor. Proti společnému nepříteli je Sokol vždy připraven svou rodinu, přátele bránit a hájit do roztrhání těla.

RADA PRO SOKOLA: Potýkáte-li se s problémy, řešte je s nadhledem, naučte se dělat kompromisy. 

 

___________________________________________________________________

SOVA

Lidi Sovy ovlivňuje ohnivý živel (síla, aktivita, tvoření, vůle, činy), vládne jim západní vítr (cítění, vnímání, empatie). Osoby narozené pod vlivem tohoto znamení vynikají činorodostí, energičností, aktivitou, rychlým startem směrem k vytyčenému cíli, dokážou být neuvěřitelně podnikaví a přitom neúnavní. Nikdy nepůsobí křečovitým dojmem, jejich výrazná image je nenapodobitelná. Stejně jako u zvířete s tímto názvem najdeme u lidí - Sov - vnitřní moudrost, inteligenci, rádi se učí něčemu novému. Nečinnost a stojaté vody je doslova ničí a nutí je vrhat se po hlavě do dobrodružství. Rozhodně jim nelze upřít smysl pro spravedlnost, vždy se postaví na stranu pravdy, chtějí pomáhat slabším lidem. Pokud v jejich životě nastane nějaký problém, snaží se ho řešit bezodkladně, pokouší se vždy nacházet okamžité, rychlé, efektivní a optimální řešení. Charakteristická je pro ně neustálá aktivita, k životu i práci potřebují ustavičný pohyb.

Pokud si najdou k nějakému oboru, práci, vztah a zalíbení, věnují se mu neúnavně, dokážou, jak se říká, sedět úspěšně na dvou-třech židlích najednou. Dobře si povedou na vedoucích postech díky své cílevědomosti, rozhodnosti, organizačním schopnostem i železné vůli. Svobodomyslná Sova ale nesmí být svazována. Pokud by se člověk, narozený v tomto znamení, cítil být nějakým způsobem omezován, někdo by se snažil mu „svazovat křídla", může zareagovat značně prudce, možná i cholericky, bez ohledu na to, jaké následky by mu takové počínání mohlo přinést. Pro jedince narozené ve znamení Sovy je typická nekonečná touha po vyšších ideálech. Snaží se najít odpovědi na nejrůznější filozofické otázky, a pokud si vytvoří svůj názor, velmi těžko ho opouštějí. Rádi bývají zasnění, žijí ve světě fantazie a jejich představy pro ně bývají hnacím motorem. V lásce se jedinci narozeni ve znamení Sovy projevují jako vášniví milovníci, bývají romanticky založení, trochu zasnění. Díky své pracovitosti a houževnatosti se dokážou dobře postarat o svou rodinu, blízké, rádi své „hnízdo" zvelebují. Chybou však je, když své okolí chtějí předělávat k obrazu svému, v tomto momentě to může v jejich milostném, partnerském, životě pořádně zaskřípe. Sova se totiž snaží mluvit do všeho a přitom se tvářit, že ví všechno, její rodinný život bývá často neuspořádaný. Je schopna se pro jiné a odepřít své vlastní štěstí.

RADA PRO SOVU: Omezte svou panovačnost, zbavte se pocitu nadřazenosti. Bez potřebné pokory bývá cesta k duševní harmonii dost trnitá.

 

___________________________________________________________________

VLK

Vlk se odedávna považoval za znamení ďábla, v pohádkách za zlo, jeho tesáky znamenaly smrt. Velký význam měl při šamanských a kouzelnických rituálech, představoval tajemnou stránku života. Zrozence znamení Vlka ovlivňuje vodní živel (cit, emoce, empatie, duševno). Vládne jim vítr severní, který s sebou přináší uzdravení a obnovu. Jedinci -Vlci jsou velmi vnímaví a opatrní, jde o osoby citově založené, mají velmi jemnou povahu. Obávají se dát své emoce najevo, často se drží v ústraní, někdy nedokáží porozumět ani sami sobě. Nedůvěřují nikomu, koho blíže nepoznají. Oplývají velkou obětavostí a chápavostí, které projevují lidem, jež milují. Rádi dělají dobré skutky, neschází jim fantazie, ale v reálném životě bývají velkými pesimisty. Velmi těžce nesou zradu, faleš, Lhaní. Vlci zpravidla neumí používat ostré lokty, po zklamáních bývají velmi opatrní, ke svému okolí skeptičtí, podezřívaví. Soupeření, rivalita, soutěživost, střety a boje nejsou zrovna jejich šálkem kávy. Před konkurencí se raději stáhnou. Nejlépe se cítí v kruhu svých nejbližších, někteří dokonce volí život v izolaci. Jako by se stále něčeho obávali, ale nedokážou přesně pojmenovat, z čeho jejich úzkost pramení. Často se svým založením dostávají do složitých a nepřehledných situací, v nichž sehrávají roli obětního beránka za hříchy druhých. Obvykle jsou to hříchy těch, kterým uvěří díky své dobrosrdečnosti a vrozené neschopnosti udržovat si přirozený odstup. Vnitřně však jde o silné a schopné dravce, kteří, pokud se cítí být ohrožení, dokážou být agresivní. Není radno je podceňovat, umí dát zřetelně najevo, že vlk je šelma. Jedinci-vlci mají rádi své jistoty, změny v jakémkoli směru zvlášť nevítají, spíš k nim vzhlížejí s obavami. Přes veškerou nedůvěru ve své síly a schopnosti jsou jedinci-Vlci velmi schopní, dokážou se uplatnit v jakékoli sféře. I když se možná zdají být pomalejší, zdání klame, své povinnosti a úkoly dokáží se ctí a spolehlivě odvádět. Musí si však nejdříve všechno řádně promyslet, jejich snažení někdy stojí v cestě nerozhodnost, neradi spěchají, nesnáší kibicování. V lásce se projevují jako oddaní, spolehliví a věrní partneři, kvůli vztahům se dokáží hodně trápit. Potřebují vedle sebe takový protějšek, u něhož by měli pocit, že jsou pod ochrannými křídly, že je někdo silný bude chránit před nepříznivými vlivy.

RADA PRO VLKA Nenechte své okolí v domněnce, že jste nesmělí, plaší, nejistí, jinak vás bude neustále využívat.

 

 

___________________________________________________________________

VYDRA

Lidi Vydry ovlivňuje vzdušný živel (myšlení, rozum, pohyblivost, bystrost), vládne jim severní vítr (uzdravení, obnova). Indiáni považovali vydru za velmi hravé a svým způsobem roztomilé zvíře. Většinou jde o osoby, které žijí podle svého, nerady se přizpůsobují, problémy se snaží řešit s nadhledem. Mají analytické myšlení, nebojí se experimentovat. Upřít jim nelze smysl pro spravedlnost, podvědomě chrání slabší povahy, kterým pomáhají zdvihnout sebevědomí. Pokud cítí nějaké příkoří, neváhají okamžitě zasáhnout. Kdo se kamarádí s Vydrou, může počítat s tím, že mu dokáže pozorně naslouchat, ochotně podat pomocnou ruku. Člověk - Vydra se snaží v životě hrát férově, neschází mu životní nadšení, optimismus, potřebný humor. Proto jsou tito lidé ve společnosti tolik oblíbení, mívají hodně přátel. Jsou to všestranně zaměření lidé, kteří si z ničeho nedělají těžkou hlavu. Pokud je potkají problémy, konflikty, snaží se je co nejdříve sprovodit ze světa, zatěžují je na krátkou chvíli. Většinou postupují v duchu moudrého přísloví, které říká: Co tě nezabije, to tě posílí. Těžké životní situace zvládají s přehledem, jsou pro ně výzvou, určitou hrou, při níž je důležité najít rychlé řešení. Vydry milují svobodu, nezávislost, pro sebe často zvolí svobodné povolání. Tradice a autority je nechávají chladnými, ať už jde o jakoukoliv oblast. Jestliže jim něco přestane vyhovovat, bez mrknutí oka jdou klidně dál. Vydry nesnášejí rutinu, stereotyp, nudu, když je někdo tlačí, přesvědčuje, k něčemu nutí. Jsou to dobrodružné povahy, které se nechtějí příliš vázat. Nestálost mnohdy poznamenává i partnerský vztah. Vydra se neumí usadit, není právě rodinný typ, potřebuje svůj životní prostor. I v tomto ohledu tito lidé rádi experimentují, někdy se v lásce vznášejí vysoko v oblacích, jindy zůstávají raději při zemi, není snadné se v nich vyznat. Pokud však najdou správného partnera, bývají mu absolutně věrní. Nejlépe jim vyhovuje stejně pozitivně naladěný člověk, jako jsou oni sami. Ale i po boku milované osoby se neobejdou bez určité volnosti. Potřebují velmi tolerantní protějšek, který jim bude vycházet maximálně vstříc, dokáže se smířit s tím, že Vydra nebude chtít být nikdy pod pantoflem.

RADA PRO VYDRU: Držte si svůj zlatý střed, říkejte si, že všechno zlé je pro něco dobré.

 

ZDROJ: TEXTY - MĚSÍČNÍK SPIRIT HOROSKOPY ROČNÍK 2015

ZDROJ: OBRÁZKY - SÍLA ZVÍŘAT - Steven D. Farmer Ph.D.

Svého zvířecího spojence si můžete jednoduše přivolat.

Jak zavolat zvíře síly?

Není potřeba žádného zvláštního školení nebo nadání, abyste si mohli přivolat pomoc. Zvířecí spojenci přicházejí ke všem, kdo své volání myslé upřímně. Nahlas, anebo jen v duchu, vyslovte jméno zvířete, také mu můžete napsat dopis "do šuplíku". Požádejte zvíře aby Vám dalo znamení, že je s Vámi. Ale neříkejte jaké, nechte se překvapit, možná, že najednou někde zahlédnete jeho symbol, obrázek, nebo jen napsaný jeho název, někdo se o něm zmíní při hovoru, který vyslechnete, nebo se Vám o něm bud zdát. Zvířecí spojenci přicházejí a zavolejte si je, kdykoliv potřebujete pomoc. Nezapomeňte jim poděkovat a vyjádřit vděčnost za to že přišli.

Místo, kde můžeš psát a diskutovat

Pro možnost vložit komentář musíte být přihlášena.
Jankkas
Jankkas 20. 6. 2020

Odpovědět
sasidlo
sasidlo 27. 4. 2020

Odpovědět
hudlenka
hudlenka 15. 4. 2020

Odpovědět
Maruš11
Maruš11 2. 4. 2020

Odpovědět
Humanoid
Humanoid 11. 5. 2018

Hezké, ale nějak jsem z toho nevyčetla, jak určit své totemové zvíře

Odpovědět
LeniHá
LeniHá 25. 5. 2018

Které totemové zvíře je to vaše Hledání vašeho osobního totemového zvířete je o něco složitější záležitost, než když si třeba chcete nechat sestavit horoskop nebo zjistit, jaké jste znamení čínského zvířetníku. Pro totemová zvířata se totiž neuplatňuje žádná tabulka, z které by bylo možné vybírat. Je to čistě individuální záležitost. Vaším zvířetem tak může být hroch nebo klidně pískomil. To, jaké zvíře je to vaše, vám nejlépe prozradí vaše duše. Vy sami nejlépe víte, které zvíře s vámi souzní. Nicméně pokud právě teď začínáte zmatkovat, nebo těch favoritů naopak máte více, existují ještě dvě spolehlivé nápovědy. Za prvé vaše minulost - v dětství jste ho nepochybně znali, chtěli jste hračky svého oblíbeného zvířete, měli jste ho jako svůj motiv ve školce na věšáku nebo na tričku. Za druhé vaše přítomnost - dejte vědět vesmíru, že chcete poznat své totemové zvíře. Myslete na něj před spaním, těšte se na seznámení s ním a brzy se vám zjeví - ve vašich snech, ale i v životě, a to v tak nečekaných souvislostech, že nezapochybujete, že právě tohle je vaše totemové zvíře.

ŽENY s.r.o. v číslech

3 887
testovaných produktů
101 508
registrovaných inspirativních žen
210 746
vložených hodnocení

Chci odebírat novinky na svůj email.