Dáváme ženám prostor, příležitosti a práci. Již 5 let!
9 430
Veronika Kovarova
0 21 6
Otestováno Napsáno Inspirovaných
body: 592 / 592
body: 592 / 592
Příběh

Jsem žena s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé.

S ohledem na své nejvyšší hodnoty věnuji prioritně pozornost rovnováze ve svém životě, což mi umožňuje harmonicky propojovat své zájmy v osobním i pracovním životě. Miluji cestování, sdílení zážitků a zkušeností s podobně naladěnými lidmi a vždy vítám možnost, jak se nechat inspirovat či inspirovat druhé.

Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Motto

Žij svůj život s radostí a pro sebe, neboť teprve tehdy jsme schopní žít v souladu s ostatními v plné autenticitě.
Toť můj úhel pohledu na život.

ŽENY, KTERÉ INSPIRUJI (6)
Veronika Kovarova
VZESTUP VĚDOMÍ
41
Veronika Kovarova
PŘEDPRODEJ knihy - ŽIVOTNÍ NADHLED
25
Veronika Kovarova
V životě je každé rozhodování velmi jednoduché. Pokud chceme, hledáme důvody. Pokud nechceme, hledáme výmluvy.
45
Veronika Kovarova
ČAS JÍT DÁL ... Lidé dávají druhým takovou hodnotu, jakou cítí sami k sobě.
79
Veronika Kovarova
Touha po změně
145
Veronika Kovarova
Moudrost a krása ticha
153
Veronika Kovarova
Vše se vždy děje pro naše nejvyšší dobro, i když to tak někdy nevypadá ...
184
Veronika Kovarova
SILNÁ ŽENA je divoká ve svém srdci, klidná ve své mysli a hluboce miluje.
209
16.4.2018 - 9.10.2018
Veronika Kovarova
Žiji nejlepší rok svého života! 16.4.2018 - 9.10.2018
297
Celá ČR kraj
Veronika Kovarova
V našich životech nic není takové, jak si celou dobu myslíme. Vše má daleko hlubší souvislosti.
161
Veronika Kovarova
Ty chvíle, kdy čerpáš čistou energii, klid, radost, lásku, souznění
222
Veronika Kovarova
Je-li POHÁR SEBELÁSKY plný, cítíme dostatek, a tudíž překypujeme hojností.
169
Veronika Kovarova
ÚSPĚCH NA DOSAH - březen je měsícem propojení mysli a srdce. Co skutečně chceš?
149
Veronika Kovarova
OSHO: Vztahy: Učení se lásce
214
Veronika Kovarova
Jak dosáhnout SPOKOJENOSTI a ŠTĚSTÍ v životě? Díky SMYSLUPLNÉ VIZI!
167
Veronika Kovarova
Spasit můžeme pouze sami sebe tím, že každé doporučení pro druhé si nejdříve otočíme k sobě
179
Veronika Kovarova
Cesta ke zdravé sebehodnotě pomocí smysluplnosti v konání
232
Veronika Kovarova
Láska je poutem, které se nachází tam, kde je mírumilovnost a odpoutání se od jakékoli formy ovládání
251