Dáváme ženám příležitosti a práci
2 827
Veronika Kovarova
0 14 5
Otestováno Napsáno Inspirovaných
body: 476 / 476
body: 476 / 476
Příběh

Jsem žena s vysokou vnitřní motivací a optimistickou myslí, což mě provází nejen v oblasti pracovní, ale i soukromé.

S ohledem na své nejvyšší hodnoty věnuji prioritně pozornost rovnováze ve svém životě, což mi umožňuje harmonicky propojovat své zájmy v osobním i pracovním životě. Miluji cestování, sdílení zážitků a zkušeností s podobně naladěnými lidmi a vždy vítám možnost, jak se nechat inspirovat či inspirovat druhé.

Po 13 letech jsem opustila komfortní zónu korporátního světa, odkud jsem po úspěšné seberealizaci odcházela se zkušenostmi ze seniorské a manažerské pozice. Rozhodla jsem se jít cestou svého srdce! Zvolila jsem směr osobního rozvoje, kde se mohu plně věnovat tomu, co mě naplňuje, a sice rozvoji potenciálu každého z nás, jak žít smysluplný a naplněný život.

Motto

Žij svůj život s radostí a pro sebe, neboť teprve tehdy jsme schopní žít v souladu s ostatními v plné autenticitě.
Toť můj úhel pohledu na život.

ŽENY, KTERÉ INSPIRUJI (5)